НАЧАЛО УСЛУГИ ДОКУМЕНТИ КОНТАКТ

"КЛЕРИ" ООД е фирма с богат опит в поддръжката и ремонта на тахографи. Натрупаният опит в тази област още от 1998г. е гаранция за високото качество на услугите, които ви предлагаме.
Извършваме монтажи, калибриране, проверка и ремонт на тахографи съгласно наредба РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.
Притежаваме всички необходими лицензи, удостоверения и разрешителни в съответствие с наредбите и законите за този вид дейност, като непрекъснато се усъвършенстваме за новостите в областта.
Ние винаги сме професионално подготвени за вашия тахограф!
Ето и част от удостоверенията и курсовете, които сме преминали и непрекъснато допълваме.

My status
"Клери ООД"© | 0887 894 776 | 0878 734 573 |